Carillon

Deze pagina is voor de Stichting Vrienden Carillon Borculo.

Het postadres is Mevrouw Kuipers-Rietberglaan 9 te Borculo.

De stichting heeft als doel het instandhouden en exploiteren van het carillon in de Joriskerk te Borculo en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De plannen voor de komende jaren zijn het werven van fondsen om het carillon te kunnen renoveren en onderhouden. Na het verwerven van de fondsen zal het carillon worden gerenoveerd. In 2015 is fase 1 afgerond waarbij het carillon in werking is gesteld. In 2016 wordt fase 2 het aansluiten van 8 klokken uitgevoerd.

Anbi verklaring 2024