Activiteiten

Het voor de leden begrijpelijk maken van de historie, door het schrijven van heldere en vooral ook leesbare verhalen.
En het organiseren van jaarvergaderingen met een bepaalde duidelijke inhoud, die best ook gezellig mogen zijn.
De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken door:

– archiefonderzoek
– het aanleggen van een historisch archief
– verzamelen van voorwerpen en boeken
– het verzamelen van films en foto’s
– het uitgeven van Borklose Maote en andere publicaties
– het houden van verenigingsavonden
– het organiseren van excursies
– het houden van exposities
– het geven van voorlichting