Muraltplein 55

We zijn begonnen met onze verbouwing van Muraltplein 55. Benieuwd naar de geschiedenis van de voormalige gemeente Borculo en wil je helemaal op de hoogte blijven via ons blad de Borklose Maote ? Meld je dan via leden@hisvebo.nl aan als nieuw lid

13-7-2021 aanvang verbouwing

Als Historische Vereniging Borculo ontvingen we afgelopen zomer bericht van een erfenis. Na bestudering van zaken heeft het bestuur de erfenis aanvaard. Het ontvangen bedrag stelt ons in staat om een gedeelte hiervan in te zetten voor de aankoop van een eigen onderkomen. Na een weloverwogen beslissing heeft het bestuur het pand aan het Muraltplein 55 in Borculo onder voorbehoud aangekocht.

De Historische Vereniging Borculo heeft als doel mensen bewust te maken van de geschiedenis van Borculo, waarbij presentaties, ontvangsten en het behouden van foto- en filmmateriaal een belangrijk onderdeel zijn.  De aankoop van het pand aan het Muraltplein 55 stelt ons in de gelegenheid midden in het centrum van Borculo hier periodieke tentoonstellingen in te richten, bijeenkomsten en cursussen te organiseren en ons archief en bibliotheek toegankelijker te maken voor onze leden en belangstellenden.

Het voorbehoud zit er natuurlijk in dat de ledenvergadering bij meerderheid van stemmen hierover beslist. Door de maartregelen rond het Coranavirus was het echter niet mogelijk bij elkaar te komen. Een uitgebreide ledenraadpleging is inmiddels geweest, en vervolgstappen worden voorbereid. De leden zijn door middel van een persoonlijke brief inmiddels geïnformeerd.