Agenda

Leden – Voorjaarsvergadering 11 april over plat proaten

We willen die houden op donderdag 11 april in de grote zaal bij: Partycentrum t ‘Witte Huys Lochemseweg 3    7271 WB Borculo        Aanvang ledenvergadering 19.30 uur

Na een korte pauze beginnen we om 20.00 uur met het openbare gedeelte.

Hier wil Marije Stomps ons meenemen in de wereld van het ECAL, en het plat proaten. Zelf schrif ze doarover : “As streektaalfunctionaris zet ik mien in um de eigen taal en cultuur van de Achterhoek, Liemers en ’t Nedersaksische deel van de Veluwe te behollen, en onder de andach te brengen, ’t praoten dervan te stimuleren en mooie projecten op streektaalgebied te ontwikkelen.” Hoe ze dat gaat doen laat ze ons deze avond – in dialect – weten.

Busreis 8 juni naar Pannerden – onder voorbehoud van voldoende deelname

Met Hisvebo op avontuur naar Fort Pannerden !

Het ligt verborgen onder een dak van aarde, telt vijf verdiepingen, en ligt strategisch op de splitsing van de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Dit Fort, het meest oostelijk gelegen fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ligt uitermate strategisch. Het waakte erover dat het water van de Rijn onbelemmerd naar de Linie kon stromen via het Pannerdensch Kanaal.

Zo’n 300 soldaten waren in de tijd van de Eerste Wereldoorlog gelegerd in het fort. Daarna werd het stil, totdat in 1939 het fort weer in staat van paraatheid werd gebracht. Maar toen de Duitsers op 10 mei 1940 de grens overstaken, dreigden bombardementen.

Er zijn allerlei voorzieningen, maar er moet nog wel eens een trap bestegen of afgedaald worden. Enige mobiliteit is dus gewenst. Na een kop koffie gaan we in groepen onder leiding van een gids de rondleiding volgen zodat we het hele fort in beeld hebben.

Hierna steken we met de pont over het  Pannerdensch kanaal en bezoeken we de Hanzedagen in Doesburg.

Tijdens de Doesburgse Hanzefeesten keert het dagelijks leven zoals dat in de Middeleeuwen het geval was, terug in het stadje. Figuranten in mooie kleding uit die tijd begaven zich samen met geiten, ganzen, paarden en honden tussen het talrijke publiek. Op diverse plekken worden oude ambachten gedemonstreerd en in 10-tallen kramen wordt koopwaar aangeboden.

Hier zullen we de bus parkeren op een plaats zodat je simpel de stad in kunt, of de andere kant op naar de IJsselkade gaan en daar het restaurant bezoeken.

Qua tijdsplanning op 8 juni 2024 wordt ongeveer

08.30 uur vertrek uit borculo (parkeerplaats Staring College Haarloseweg 9 )

10.00 -11.00  ontvangst met koffie en een koek in Pannerden

11.00 -12.30  rondleiding in meerdere groepen

13.00 vertrek naar Doesburg

13.30 aankomst in Doesburg

16.15 vertrek uit Doesburg

17.30 aankomst Borculo

Kosten € 40 per persoon

Opgave op het mailadres busreis@hisvebo.nl  uiterlijk tot 30 april, met gelijktijdige betaling van de kosten door overmaking op ons bankrekeningnummer. Zie contact